🌎
This job posting isn't available in all website languages

IT-ansvarig till Fujtisu Sweden

📁
Technical Consulting
💼
EMEIA Region
📅
21000C9T Requisition #
Thanks for your interest in the IT-ansvarig till Fujtisu Sweden position. Unfortunately this position has been closed but you can search our 530 open jobs by clicking here.

För att lyckas och trivas i roller är du:

  • Tekniskt duktig med en vilja och ett driv att lära dig och förstå
  • Service-minded och motiveras av viljan att supportera och lösa problem.
  • Professionella kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
  • Kunna agera teknisk kravställare vid behov

Huvudansvarsområden:

  • Agera länk mellan DSPU och Fujitsus Swedens anställda
  • Vara DSPUs huvudkontaktperson för att säkerställa förståelig kommunikation
  • Driva förbättringsprojekt för att effektivisera våra system och rutiner kopplat till IT samt Fujitsu Asset mgmt mm
  • Förstå och ha en övergripande koll på systemfloran för Fujitsu Sverige
  • Vara avtalspart för vissa avtal som inte ägs av DSPU 

Om Fujitsu

Japanska Fujitsu är ett av världens största IT-tjänsteföretag, med närmare 130 000 medarbetare globalt och 97 000 patent.

I vår globala vision är hållbarhet, medborgarna och samhällets bästa högt prioriterat. Innovation och digitalisering är lösningen på många av världens utmaningar.

I Sverige har Fujitsu drygt 600 medarbetare som hjälper företag och offentlig sektor att bli mer effektiva och höja sin kvalitet genom IT, digitalisering och innovation.

Vi är experter på bland annat IT för arbetsplatser, molnlösningar, cybersäkerhet och applikationsutveckling.

Previous Job Searches

My Profile

Create and manage profiles for future opportunities.

Go to Profile

My Submissions

Track your opportunities.

My Submissions